O Projekcie

Możliwość komentowania O Projekcie została wyłączona

FILMY WARTE POZNANIA!
„ANIMACJA SZTUKI – SZTUKA ANIMACJI”
30 LAT TV STUDIA FILMÓW ANIMOWANYCH

Partnerzy projektu:
Miasto Poznań
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.
Kino Muza – Estrada Poznańska
CAMFILM – Katarzyna Kubacka

Projekt pilotuje:

Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej ANIMAFILM
ul. Aleksandra Fredry 7, 61-701 Poznań

Celem projektu  jest:

Wzbogacenie oferty kulturalnej i oświatowej Miasta Poznania w kontekście starań Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.

Promocja Miasta Poznania, jako ważnego ośrodka polskiej sztuki filmowej.

Edukacja filmowa – cykliczne pokazy dla dzieci i młodzieży filmów animowanych o wysokich walorach artystycznych:

– popularyzujących muzykę klasyczną ze szczególnym uwzględnieniem filmów do muzyki Fryderyka Chopina z okazji Roku Chopinowskiego,

– filmów malarskich z cyklu „Impresje”,

– adaptacji filmowych „Baśni i bajek polskich”, połączone z prelekcjami i prezentacją technik animacji.

– filmów wg przypowieści filozoficznych Leszka Kołakowskiego wraz z programem dyskusji o filozofii i etyce.

Promocja myśli Leszka Kołakowskiego i promocja Telewizyjnego Studia Filmów Animowanych w Poznaniu i jego twórczości wśród uczniów i studentów szkół poznańskich.

Wzbogacenie oferty edukacyjnej i kulturalnej: poznanie przez dzieci sztuki animacji na warsztatach filmowych „Animuj Poznań!”.

Promocja miasta: wydanie albumu (j. polski i j. angielski) z okazji jubileuszu 30-lecia TV Studia Filmów Animowanych w Poznaniu.

Program pokazów i spotkań, skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz do młodzieży, studentów i do widzów dorosłych.

Projekt pilotuje:

Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej ANIMAFILM
ul. Aleksandra Fredry 7, 61-701 Poznań
animafilm@tvsfa.com
Tel. 61. 852 01 05
KRS 0000251294; REGON 300253186; NIP 778-14-34-316

Celem Fundacji ANIMAFILM, jest działanie na rzecz promocji i rozwoju polskiego filmu animowanego, ze szczególnym wskazaniem na filmy autorskie i filmy animowane dla dzieci oraz upowszechnianie kultury filmowej przez szeroko rozumianą edukację filmową dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
– Udzielanie pomocy finansowej wartościowym ideowo i artystycznie projektom filmów dla dzieci, ze szczególnym wskazaniem na filmy animowane, zarówno na etapie wspierania „developmentu”, produkcji i promocji.
– Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej wartościowym projektom filmowym związanych z kulturą i sztuką regionalną.
– Udzielanie pomocy finansowej programom szkolenia i doskonalenia kadr zawodowych związanych z produkcją filmów ze szczególnym wskazaniem na filmy animowane i edukację filmową.
– Promowanie produkcji polskich filmów dla dzieci poprzez wspieranie festiwali i przeglądów filmowych.
– Promowanie i wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu popularyzowanie polskiej twórczości filmowej.
– Edukację filmową i upowszechnianie kultury filmowej.
– Wspieranie oraz promocja artystycznej twórczości filmowej, ze szczególnym wskazaniem na twórców związanych z Poznaniem.
– Wspieranie i promocja młodych twórców animacji (debiut i 1-szy film po debiucie).
– Upowszechnianie polskiej tradycji filmowej, jako elementu dziedzictwa kulturowego.
– Wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież.
– Angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury, sztuki i edukacji filmowej szczególnie dzieci i młodzieży.
– Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe osób działających w sferze twórczości i kultury filmowej.
– Inicjowanie i wspieranie organizacji imprez kulturalnych i edukacyjnych.
– Prezentacja polskiej sztuki filmowej poza granicami kraju – promowanie polskich twórców i ich twórczości filmowej.
– Organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form oświatowych i edukacyjnych w zakresie celów fundacji.
– Wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.
– Pozyskiwanie środków finansowych na statutową działalność Fundacji.
Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Komentowanie wyłączone.